این از اون قالب هاس که خودم خیلی دوسش دارم.

اگر خواستید هدرش رو هم براتون تغییر میدم.

قالب20  بافونت ساحل          CSS | HTML | پیش نمایش