به کوری چشم ( دشمنان دیوث )، اغتشاش گران هیچ غلطی نکردند و در آینده هم نخواهند کرد.
فقط اومدن بگن: که منافقن. و دوست دارن محاکمه و مجازات بشن که در دستور کار قرار گرفت و مشکلشون هم حل شد.

و برن خوش بگذرونند... .

این کشور کم خون نریخته تا این شده حالا شما جوجه دیوث ها اومدین مثلا... ههه

# جانم فدای رهبرم
# جانم فدای کشورم
# جانم فدای ایرانم
# جانم فدای هموطنانم
# امنیت حق همه مخصوصا ایران

دیگه نبینم کسی خدایی نکرده به عکس رهبرم چپ نگاه کنه!!!