قالب 13 (شهید مرتضی مطهری)
به مناسبت روز معلم | تقدیم به تمام معلم های ایران زمین